Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 από το 2013 και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τόσο στην κατασκευή, όσο και στην πώληση των επίπλων.

Πιστοποίηση ISO