Πληροφορίες Εταιρείας

INTERIO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
17ο Χλμ Παλιάς Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης - Καβάλας
Καβαλάρι
Ελλάδα


Φαξ:
2394052276

info@interio.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

προαιρετικό